PUBLIZITATEA ZEINU.TV-n

Zeinu.tv-n zure publizitatea kontratatzeko, gurekin harremanetan jar zaitez 944 765 052 telefonoaren edo euskalgorrak@gmail.com e-postaren bidez.